125 let viaduktu u Polerad

1. března 2012 uplynulo 125 let od okamžiku, kdy na nové nádraží ve Vrskmani přijel první vlak, v jehož čele byla slavnostně vyzdobená parní lokomotiva. Vlak přijel po právě dokončené trati z Počerad, jejíž součástí byl i viadukt u Polerad.

Historie trati Počerady - Havraň - Vrskmaň

Nová jednokolejná trať Počerady - Havraň - Vrskmaň spojovala následující obce:

  • Počerady ( Potscherad)
  • Polerady ( Polehrad)
  • Koporeč ( Kopertsch)
  • Havraň ( Habran)
  • Malé Březno ( Klein Priesen)
  • Strupčice ( Trupschitz)
  • Okořín ( Ukkern)
  • Vrskmaň ( Wurzmes)

Trať Počerady - Havraň - Vrskmaň byla vybudována z iniciativy majitelů hutí Löwa a Steina. Dráhu provozoval stát na účet vlastníka. Sloužila k přepravě uhlí z dolů v Jirkovské oblasti (důl Běta a Ondřej) a při řepné kampani k dopravě řepy do cukrovaru v Havrani, ale zároveň sloužila také k osobní přepravě. V roce 1960 přeprava osob skončila a dráha byla dále provozována jako vlečka v úseku Havraň - Vrskmaň.. Po čase byl i tento úsek opuštěn a v roce 1984 zrušen.

Pozůstatky trati Počerady - Havraň - Vrskmaň

Dodnes je nejlépe využitený pozůstatek trati v úseku Polerady - Havraň - Malé Březno. Kromě asi 7,3 km dlouhého úseku „asfaltky“ v polích, která byla na těleso trati zbavené kolejí položena, na něm můžeme najít i viadukt u Polerad, vodárnu poblíž Havraně a několik zachovalých propustků a kilometrovníků.

Zakreslení zbytků trati Počerady - Havraň - Vrskmaň na mapě

Na výše uvedené mapce (© OpenStreetMap ) je červenou čárou zakreslen zmíněný pozůstatek trati v úseku Polerady - Havraň - Malé Březno, červená značka označuje polohu viaduktu u Polerad.

Naučná stezka „Viadukt a studánka“ Polerady

V prostoru mezi viaduktem a jihozápadním okrajem Polerad byl učiněn pokus o zkulturnění léty zanedbávané krajiny. V ústí rokle, kterou přemosťuje viadukt, tu bylo vybudováno oddechové centrum. Je umístěno poblíž rekonstruované studánky - zastřešeného rezervoáru, který shromažduje vodu z nedalekého pramene. Jsou tu umístěny i čtyři informační tabule věnované historii Polerad a okolí, a tak celé místo dostává i charakter naučné stezky.

Popisy jednotlivých zastavení na naučné stezce, včetně odkazů na obsahy informačních tabulí ve formátu PDF, naleznete na následujících stránkách:

Zobrazení polohy jednotlivých informačních tabulí:

Přeji Vám příjemný, virtuální i skutečný, pobyt!