Polerady: „Na bývalé trati“

Informační tabule „Na bývalé trati“ v Poleradech

Naučná stezka věnovaná obnovené studánce a viaduktu v Poleradech končí na svrchní části viaduktu.

„Na bývalé trati“ - témata

  • Josef Wohanka
  • Poloha obce s odkazem na tvrz Vlkanice
  • První písemná zmínka, zmínka o Anně z Polerad
  • Význační vlastníci obce v historii
  • Těžba uhlí
  • Železniční trať „Počerady - Vrskmaň“
 

Text informační tabule je v historicko-podnikatelském duchu, po zmínce o Josefu Wohankovi jsou zmíněny první písemné záznamy o Poleradech a o význačných vlastnících obce. Je zmíněno osm dolů na těžbu uhlí, které byly v 19. století v okolí Polerad. Úzkou souvislost s těžbu uhlí má i vybudovaní železniční tratě „Počerady - Vrskmaň“.

Z webových stránek Obecního úřadu v Poleradech si můžete stáhnout soubor s obsahem informační tabule Na bývalé trati (PDF)

„Na bývalé trati“ - obrázky z okolí

Na bývalé trati - oddechový prostor pod viaduktem Na bývalé trati - cesta na bývalou trať Na bývalé trati - cesta - směr Počerady

Popisy ostatních zastavení na naučné stezce, včetně odkazů na obsahy informačních tabulí ve formátu PDF, naleznete na následujících stránkách:

Zobrazení polohy jednotlivých informačních tabulí:

Přeji Vám příjemný, virtuální i skutečný, pobyt!