Polerady: „Studánka“

Informační tabule „Studánka“ v Poleradech

Na počátku rokle, která je přemostěna viaduktem, se nachází posezení u ohniště, dřevěná plastika v nadživotní velikosti, rekonstruovaná studánka - rezervoár shomažďující vodu z praménku vyvěrajícího opodál a druhá informační tabule pojmenovaná Studánka.

„Studánka“ - témata

  • Studánka
  • Školy v Poleradech
    • Německá „nová“ škola v č.p. 56
    • Česká obecná škola v Poleradech č.p. XXX
  • Poleradské slavnosti
  • Obecní slouha
  • Nalezená keramika v Poleradech
 

Text informační tabule je uvozen pamětnickou vzpomínkou na to, jak kdysi tento prostor vypadal, a tak máme možnost porovnat vzpomínku se současným stavem.

„Jako dříve procházím cestičku mezi domy směrem k viaduktu ke trati Počerady/Vrskmaň. Vpravo vidím vysoké zdi obrovské výrobní haly Zámečnictví Fiedler a vlevo se zvedá stráň ve dvou stupních až k pískovně. Stráně jsou osázené ovocnými stromy. Kolem cesty voní šeříky. Trochu dále, téměř u viaduktu se nachází malý pramen. Odtud vede potrubí až do vsi. Od pramenu vede malá stezka dále až ke kolejím.“

Gerdi Brunn/Ruschitschka  (Růžička)

Z webových stránek Obecního úřadu v Poleradech si můžete stáhnout soubor s obsahem informační tabule Studánka (PDF)

„Studánka“ - obrázky z okolí

Studánka - pohled ke studánce Studánka -  dřevěná plastika Studánka - ohlédnutí na příchozí cestu

Stezka pokračuje k viaduktu a k třetí informační tabuli pojmenované „U viaduktu“.

Popisy ostatních zastavení na naučné stezce, včetně odkazů na obsahy informačních tabulí ve formátu PDF, naleznete na následujících stránkách:

Zobrazení polohy jednotlivých informačních tabulí:

Přeji Vám příjemný, virtuální i skutečný, pobyt!