Polerady: „Sv. Jan Nepomucký“

Informační tabule „Sv. Jan Nepomucký“ v Poleradech

Od 20. října 2011 mají Polerady na své návsi oficiálně novou dominantu. Za účasti zástupců sponzorů, hostů a médií tu byla slavnostně odhalena rekonstruovaná socha sv. Jana Nepomuckého.

Původní socha světce se nedochovala, a tak na podstavci, který byl rekonstruován z dochovaných zbytků, stojí kopie sochy Jana Nepomuckého ze zámku v Korozlukách. Část prostředků pro rekonstrukci poskytl Ústecký kraj, zbytek byl hrazen z rozpočtu obce.

Informační tabule

V parčíku, kde je socha umístěna, byla také instalována informační tabule, na které je stručně popsána historie původní sochy, na fotografiích je zdokumentován stav dochovaných fragmentů v místě jejího původního umístění i její rekonstrukce. Nová informační tabule tak navazuje na již dříve instalované informační tabule seznamující s historií Polerad.

Kromě textu spojeného s rekonstrukci sochy je na informační tabuli značná část věnována popisu místa, kde se parčík se sochou sv. Jana Nepomuckého nachází. Prostor v historickém centru obce, je spojen s první poleradskou školou i s nejslavnějším poleradským rodákem Josefem Wohankou.

 

Historie původní sochy sv. Jana Nepomuckého

Jak je uvedeno na informační tabuli, na části podstavce sochy, která se dochovala, je patrný text „Seeman“, Nápis poukazuje na osobu faráře Seemana v Židovicích, kam Polerady farně příslušely. Je doloženo, že farář Seeman předával faru svému nástupci Antonínu Fritschovi v roce 1854. Socha na místě, severně od obce, při cestě k dnes již zaniklé obci Židovice, s velkou pravděpodobností již tehdy stála.

Rozvaliny podstavce původní sochy sv. Jan Nepomuckého v Poleradech

Kříž, či pomník, je na tomto místě zakreslen i na mapách Druhého vojenského mapování, které vznikaly v letech 1836-1852 a je také uveden v Císařském povinném otisku stabilního katastru, který pro obec Polerady vznikl v roce 1842. Z původní sochy se dochovalo jen torzo podstavce, a tak se nabízí otázka, co za jejím zánikem stálo a kdy vlastně socha zmizela? Bylo to za éry socialismu, či byl zánik sochy sv. Jana Nepomuckého spojen s náladami po vzniku samostatného státu v roce 1918? Na druhou možnost by mohl poukazovat i fakt, který je na informační tabuli rovněž zmíněn. Polerady mají od roku 1922 druhého (snad nového?) patrona - sv. Prokopa. Na tuto otázku informační tabule neodpovídá, a tak si nově rekonstruovaná socha s sebou nese i své tajemství.

 

„Sv. Jan Nepomucký“ - obrázky instalované sochy


Polerady - sv. Jan Nepomucký - s obecní vlajkou Polerady - sv. Jan Nepomucký - celkový pohled Polerady - sv. Jan Nepomucký - detail sochy

 

Sv. Jan Nepomucký se tedy po letech, především díky iniciativě poleradského starosty Ing. Pavla Nováka, do Polerad vrátil. V parčíku na poleradské návsi jej můžete navšívit i vy.

Navštívite-li Polerady a Janovu sochu, projděte si i zbytek naučné stezky věnované historii Polerad a okolí, která kousek za okrajem obce bezprostředně navazuje informační tabulí „U vstupní brány“.

Z webových stránek Obecního úřadu v Poleradech si můžete stáhnout soubor s obsahem informační tabule Sv. Jan Nepomucký (PDF)

Popisy ostatních zastavení na naučné stezce, včetně odkazů na obsahy informačních tabulí ve formátu PDF, naleznete na následujících stránkách:

Zobrazení polohy jednotlivých informačních tabulí:

Přeji Vám příjemný, virtuální i skutečný, pobyt!